grudzinscy.pl - aktualności

Nowa wersja enova365

W dniu 17.3.2020 została opublikowana nowa wersja enova365.

Wersja 2003.0.0 zastępuje wersję 2002.1.1 z 4.03.2020.

Wersja zawiera dwa pakiety zmian wynikających ze zmian w przepisach:

  • Pierwszy dotyczy modułu Kadry Płace enova365 i jest związany ze specustawą z dnia 2 marca 2020 r. Dotyczy głównie ewidencji i rozliczenia nieobecności związanej z zamknięciem placówki opiekuńczej dziecka do lat 8, za którą rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni. Udostępniono także nowy wydruk „Polecenie pracy zdalnej” oraz dodano raport „Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem - COVID-19”.
  • Drugi zakres zmian, związany jest z modułami Księgowymi i modułem Handel enova365, i wynika z realizacji przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji podatku od towarów i usług. W praktyce oznacza to nowy sposób ewidencji dokumentów VAT oraz realizowania sprawozdawczości w podatku VAT w postaci plików JPK_V7M lub JPK_V7K.

 

Nowe instalatory oraz opis zmian można pobrać tutaj.

 

Pomoc zdalna Pomoc zdalna