grudzinscy.pl - aktualności

Nowa wersja enova365

W dniu 6.02.2020 została opublikowana nowa wersja enova365.

Wersja 2002.0.0 zastępuje wersję 2001.0.2 z 21.01.2020.

Wersja zawiera nowe funkcjonalności:

 • Kadry Płace:
  a) Obsługa "Małego ZUS plus" (bez obsługi Płatnika)
  b) Magazyn nadgodzin do zarządzania odbierania konkretnych nadgodzin przez pracownika
 • Ewidencja Środków Pieniężnych:
  a) Wykaz podatników VAT dostosowano do zmian w webAPI tego wykazu wprowadzonych w dniu 28.01.2020.
  b) Import Wyciągów Bankowych. Zaktualizowano filtr importu PEKAO (MT940)
 • Księgowość:
  a) Zawiadomienie ZAW-NR. Wprowadzono w systemie możliwość przygotowania i wydrukowania dokumentu ZAW-NR (Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). ZAW-NR składają podatnicy, którzy dokonali zapłaty przelewem na rachunek, który nie figuruje w Wykazie podatników VAT (potocznie Biała lista)
  b) Deklaracje PIT. Zaktualizowano struktury XML eDeklaracji PIT: PIT-36(27), PIT-36L(16) oraz PIT-28(22) obowiązujące dla rozliczeń roku 2019.
  c) Sprawozdania finansowe. Dodano możliwość przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, dla grup kapitałowych
 • Handel:
  a) e-sklepy. Umożliwiono zastosowanie dwóch rodzajów cech do określania widoczności zdjęć towarów w e-sklepach: warunkowej i liczby całkowitej
  b) Relacje dokumentów. Uzależniono dostępność parametru "Anuluj nierozliczone pozycje" w oknie pośrednim relacji
  c) JPK. Przygotowano definicję XML do generowania pliku JPK_FA_RR(1).

 

Nowe instalatory oraz opis zmian można pobrać tutaj.

 

Pomoc zdalna Pomoc zdalna