grudzinscy.pl

Nowa wersja enova365

W dniu 16.05.2019 została opublikowana nowa wersja enova365.

Nastąpiła zmiana schematu numeracji wersji enova365.

Pierwszy człon numeru wersji (1905) oznacza kolejną dużą wersję i wskazuje na rok i miesiąc jej przygotowania. Kolejne dwa człony schematu numeracji będą używane do oznaczania kolejnych wydań z niewielkimi zmianami w stosunku do opublikowanej dużej wersji. Drugi człon będzie wskazywał na zmianę wersji bazy danych, trzeci człon będzie informował o kolejnej publikowanej kompilacji w ramach dużej wersji.

Wersja 1905.0.1 zawiera liczne nowe funkcjonalności oraz zmiany istniejących mechanizmów w poszczególnych obszarach systemu. Szczegóły w ulotce.

 

Nowe instalatory oraz opis zmian można pobrać tutaj.

Pomoc zdalna Pomoc zdalna