grudzinscy.pl

Nowa wersja enova365

W dniu 17.12.2018 została opublikowana nowa wersja 15.1.6925 systemu enova365.

Dostosowanie enova365 do zmian przepisów (etap 1/3)

  1. Nowe wersje deklaracji PIT: PIT-11(24), PIT4R(8), PIT8AR(7), PIT 8C(9), IFT1/1R(14).
  2. Aktualizacja wskaźników kadrowo – płacowych.
  3. Obniżona podstawa składek ZUS dla właścicieli.
  4. 50% koszty uzyskania przychodu - zmiana zasad obliczania zaliczki podatku w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o przekroczeniu I przedziału skali.
  5. Nowe wersje deklaracji CIT (CIT-8(26)) i załączników: CIT-8/O(13), CIT-8/BR(4), CIT-D(6), CIT-ST(7) oraz deklaracji CIT-10Z(4) i IFT-2/IFT-2R(8). Dodanie nowych załączników do CIT-8: CIT-MIT, CIT/8S, CIT/8SP.
  6. Aktualizacja mechanizmu korekty z tytułu złych długów VAT – skrócenie terminu korekty ze 150 do 90 dni.
  7. Wprowadzenie stawek ryczałtu 2% i 12,5%.
  8. Aktualizacja stawek w tabeli opłat za środowisko obowiązujących od 01.01.2019.

 

Nowe instalatory oraz opis zmian można pobrać tutaj. 

Następne etapy dostosowania do zmian przepisów przewidziane są w kolejnych wersjach: 10.01.2019 i 15.02.2019.

Pomoc zdalna Pomoc zdalna