grudzinscy.pl

12.11.2018 dodatkowym dniem wolnym - nowa wersja enova365

W dniu 8.11.2018 została opublikowana nowa wersja 15.0.6886 systemu enova365.

W związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy ustanawiającej dzień 12.11.2018 świętem państwowym i dodatkowym dniem wolnym od pracy została przygotowana wersja 15.0.1 zawierająca zmiany dostosowujące algorytmy systemu enova365 do zmian w kalendarzu dni wolnych od pracy.

 

Pobieranie tutaj. 

Pomoc zdalna Pomoc zdalna